DateNanakshahi DateGurpurb / FestivalGuru Sahib / Festival
5-Jan-2023 PohParkash Utsav Guru Gobind Singh Sahib
31-Jan-2019 MaghParkash UtsavGuru Har Rai Sahib
14-Mar-201 ChetGurgadiGuru Har Rai Sahib
14-Mar-201 ChetNanakshahi New YearNanakshahi Era 535 commences
14-Mar-201 ChetHola MuhallaHola Muhalla Nanakshahi*
19-Mar-206 ChetJotijotGuru Hargobind Sahib
14-Apr-201 VaisakhParkash UtsavGuru Nanak Sahib *
14-Apr-201 VaisakhKhalsa Day – VaisakhiKhalsa Panth Creation anniversary
16-Apr-203 VaisakhJotijot DiwasGuru Angad Sahib
16-Apr-203 VaisakhGurgadi DiwasGuru Amar Das Sahib
16-Apr-203 VaisakhJotijot DiwasGuru Harkrishan Sahib
16-Apr-203 VaisakhGurgadi DiwasGuru Tegh Bahadur Sahib
18-Apr-205 VaisakhParkash UtsavGuru Angad Sahib
18-Apr-205 VaisakhParkash UtsavGuru Tegh Bahadur Sahib
2-May-2019 VaisakhParkash UtsavGuru Arjun Sahib
23-May-209 JethParkash UtsavGuru Amar Das Sahib
11-Jun-2028 JethGurgadi DiwasGuru Hargobind Sahib
16-Jun-202 HarhMartyrdom DayGuru Arjun Sahib
5-Jul-2021 HarhParkash UtsavGuru Hargobind Sahib
21-Jul-206 SawanMiri-Piri DayGuru Hargobind Sahib
23-Jul-208 SawanParkash UtsavGuru Harkrishan Sahib
1-Sep-2017 BhadonFirst ParkashGuru Granth Sahib
16-Sep-202 AsuJotijot Diwas Guru Amar Das Sahib
16-Sep-202 AsuGurgadi DiwasGuru Ramdas Sahib
16-Sep-202 AsuJotijot DiwasGuru Ramdas Sahib
16-Sep-202 AsuGurgadi DiwasGuru Arjun Sahib
18-Sep-204 AsuGurgadi DiwasvGuru Angad Sahib
22-Sep-208AsuJotijot Diwas Guru Nanak Sahib
9-Oct-2025 AsuParkash UtsavGuru Ramdas Sahib
20-Oct-206 KatikJotijot Diwas Guru Har Rai Sahib
20-Oct-206 KatikGurgadi DiwasGuru Harkrishan Sahib
20-Oct-206 KatikGurgadi DiwasGuru Granth Sahib
21-Oct-207KatikJotijot DiwasGuru Gobind Singh Sahib
24-Nov-2011 MagharGurgadi DiwasGuru Gobind Singh Sahib
24-Nov-2011 MagharMartyrdom DayGuru Tegh Bahadur Sahib
21-Dec-208 PohMartyrdom DayElder Sahibzadas
26-Dec-2013 PohMartyrdom DayYounger Sahibzadas

Important Days

Chet
1 Chet / 14 March 2020 – Nanakshahi New Year Day
2 Chet / 15 March 2020 – S. Baghel Singh’s conquest of Delhi
12 Chet / 25 March 2020 – Shaheedi Bhai Subeg Singh, Bhai Shahbaz Singh
27 Chet / 9 April 2020 – Birthday Sahibzada Jujhar Singh Ji

Vaisakh
1 Vaisakh / 14 April 2020 (Vaisakhi) – Birth Anniversary of Khalsa

Jeth
3 Jeth / 17 May 2020 – Chhota Ghallughara
21 Jeth / 4 June 2020 – 1984 Ghallughara (Attack on Sri Akal Takht Sahib)
23 Jeth / 6 June 2020 – Shaheedi Sant Baba Jarnail Singh Ji

Harh
11 Harh / 25 June, 2020 – Shaheedi Baba Banda Singh Ji Bahadur
15 Harh / 29 June 2020 – Barsi Maharaja Ranjit Singh Ji
25 Harh / 9 July 2020 – Shaheedi Bhai Mani Singh Ji

Sawan
1 Sawan / 16 July, 2020 – Shaheedi Bhai Taru Singh Ji
24 Sawan / 8 August, 2020 – Morcha Guru Ka Bagh

Bhadon
15 Bhadon / 30 August 2020 – Mela Baba Bakala

Assu
17 Assu / 1 October 2020 – Foundation Day Singh Sabha
21 Assu / 5 October 2020 – Mela Beerh Baba Buddha Ji

Katik
8 Katik / 22 October 2020 – Khalsa Darbar
14 Katik / 28 October, 2020 – Foundation Day Chief Khalsa Diwan
14 Katik / 28 October, 2020 – Saka Panja Sahib
18 Katik / 1 November, 2020 – Punjabi Suba Day
30 Katik / 13 November, 2020 – Shaheedi Baba Deep Singh Ji Shaheed

Maghar
1 Maghar / 14 November, 2020 – Foundation Day SGPC
11 Maghar / 24 November, 2020 – Shaheedi Bhai Mati Das Ji, and Bhai Sati Das Ji
15 Maghar / 28 November, 2020 – Birthday Sahibzada Zorawar Singh Ji
19 Maghar / 2 December, 2020 – Shaheedi Baba Gurbakhsh Singh Ji
29 Maghar / 12 December, 2020 – Birthday Sahibzada Fateh Singh Ji
30 Maghar / 13 December, 2020 – Foundation Day Shromani Akali Dal

Poh
8 Poh / 21 December 2020 – Shaheedi Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Jujhar Singh, and other Shaheeds of Chamkaur Sahib —- 300th Anniversary
8 Poh / 21 December 2020 – Shaheedi Baba Jeevan Singh Ji
13 Poh / 26 December 2020 – Shaheedi Sahibzada Zorawar Singh, Sahibzada Fateh Singh, and Mata Gujri Ji’s passing away —- 300th Anniversary

Magh
1 Magh / 13 January 2020 – Mela Maghi Muktsar
1 Magh / 13 January 2020 – Foundation Day Sri Harimandar Sahib
7 Magh / 19 January 2020 – Morcha for Keys
25 Magh / 6 February 2020 – Mela Kottha Sahib
27 Magh / 8 February 2020 – Great Holocast
30 Magh / 11 February 2020 – Birthday Sahibzada Ajit Singh Ji

Phagun
10 Phagun / 21 February, 2020 – Saka Nankana Sahib
10 Phagun / 21 February, 2020 – Jaito Morcha